Finansøkonom plus

Brænder du for faglige udfordringer, og er du klar til at yde en ekstra arbejdsindsats under din uddannelse? Så kan du søge om optagelse på 'finansøkonom plus'

På 'finansøkonom plus' bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil noget ekstra med deres uddannelse. Du kommer til at opleve finansøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig ekstra faglige udfordringer, som giver dig en finansøkonomuddannelse med ekstra tyngde.

Som studerende på 'finansøkonom plus' får du – udover en finansøkonomuddannelse – mulighed for at specialisere dig under din uddannelse gennem følgende tilbud:

Ekstra valgfag – ekstra specialisering

Som studerende på 'finansøkonom plus' skal du – ud over de obligatoriske fag og valgfag – følge ekstra valgfag.

På 3. semester skal du følge 'videregående statistik' som et ekstra valgfag.

På 4. semester skal du følge 'valgfag A' på finansbacheloruddannelsen.

Med de ekstra valgfag får du en højere grad af specialisering end en traditionel finansøkonom.

Deltagelse i summer school – i Malaysia eller Tanzania

Som studerende på 'finansøkonom plus' bliver du tilbudt at deltage i et sommerskoleophold i fx Tanzania eller Malaysia. Opholdet foregår i sommerperioden mellem dit 2. og 3. semester.

Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport.

Læs mere om sommerskoleopholdene.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til finansøkonomuddannelsen. Læs mere her.

Herudover vurderer vi ansøgere til 'finansøkonom plus' ud fra følgende kriterier:

  • Motivationsbeskrivelse 
  • Optagelsessamtale 
  • Erfaring i bred forstand
  • Karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse (med særlig vægt på karaktererne i dansk og matematik/virksomhedsøkonomi). 

Krav til studerende på ’finansøkonom plus’

For at færdiguddanne sig som ’finansøkonom plus’-dimittend er det en betingelse, at du opnår en karakter på mindst 7 ved alle eksamener på 1. og 2. semester.

En udeblivelse fra en eksamen, hvor du ikke kan fremvise en gyldig lægeerklæring, vil medføre, at du ikke kan fortsætte som ’finansøkonom plus’-studerende.

Ansøg om optagelse

Du skal søge ind på finansøkonomuddannelsen via den koordinerede tilmelding. Ansøgningsfristen er 5. juli. Læs mere her

Du får besked, om du er optaget i et optagelsesbrev den 30. juli. Herefter kan du søge om at starte på 'finansøkonom plus' via nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen er 4. august kl. 12.00.

Du bliver indkaldt til en personlig optagelsessamtale 9., 12. eller 15. august. Samtalen kan evt. afholdes over Skype, såfremt du er i udlandet på det pågældende tidspunkt.

Du får besked, om du er optaget, senest 22. august.