4. semester

Praktik og afsluttende eksamensprojekt på finansøkonomuddannelsen

På 4. semester specialiserer du dig efter dine interesser og karriereplaner.

Specialisering og praktik

Du starter med specialedelen, hvor du i 3 måneder har mulighed for at komme ud i en virksomhed og få prøvet teorierne af i praksis. Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med en række praktikvirksomheder.

Læs mere om praktikopholdet her.

Du skal vælge en specialisering: 

Rådgivning og det finansielle detailmarked (herunder forsikring): Hvis du vil være rådgiver i bank, realkreditinstitut eller forsikringsselskab - eller hvis du vil arbejde inden for forsikringsbranchen.

Ejendomshandel: Hvis du vil arbejde hos en ejendomsmægler.

Ejendomsadministration: Hvis du vil arbejde hos en ejendomsadministrator.

Økonomistyring i private og offentlige virksomheder: Hvis du vil arbejde i regnskabsafdelingen i en større virksomhed.

Du har også mulighed for at tage dit praktikophold hos en virksomhed i udlandet.

Afsluttende eksamensprojekt

Som afslutning på uddannelsen skriver du et eksamensprojekt. Det er en større opgave, hvori du skal dokumentere din evne til at bearbejde en kompleks problemstilling, til at skabe overblik og til at lægge en konkret handlingsplan for et problemområde.

Eksempler på eksamensprojekter:

  • Boligkøb og -rådgivning
  • Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme
  • Tyrkiet - set som et investeringsland
  • Lancering af nyt produkt i pengeinstitut
  • Forældrekøb