Uddannelsen

2-årig uddannelse - udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for finanssektoren.

Finansøkonomuddannelsen består af fire semestre. På 1.-3. semester har du en række obligatoriske fag, mens du på 4. semester har mulighed for at specialisere dig og tone din uddannelse efter dine interesser og karriereplaner med en et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt.

1. semester2. semester3. semester4. semester

Læs mere om 1.-3. semester.

Læs mere om 4. semester.

Finansielle markeder og rådgivning 
(10 ECTS)

Økonomisk metode 
(5 ECTS)

Erhvervsjura 
(5 ECTS)

Erhverv-søkonomi 
(5 ECTS)

Samfunds-økonomi 
(5 ECTS)

Finansielle markeder og rådgivning 
(5 ECTS)

Erhvervsjura
(5 ECTS)

Erhvervs-økonomi 
(5 ECTS)

Samfunds-økonomi 
(5 ECTS)

Salgs- og kunderelationer 
(5 ECTS)

Statistik 
(5 ECTS)

Finansielle markeder og rådgivning 
(5 ECTS)

Erhvervs-økonomi 
(5 ECTS)

Salgs- og kunderelationer 
(5 ECTS)

Valgfag 
(5 ECTS)

Finansiel markedsføring 
(5 ECTS)

Brancheretning 
(5 ECTS)

Praktikophold
(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt 
(15 ECTS)

 

1. - 3. semester

På hvert af de tre første semestre er der en række obligatoriske opgaver, der skal løses og godkendes for at du kan anses som værende studieaktiv. De obligatoriske opgaver er tilrettelagt både som individuelle opgaver og gruppeopgaver. 

Læs en beskrivelse af fagene på 1.-3. semester her.

Specialisering: brancheretning

Du kan vælge følgende specialiseringer:

  • Rådgivning og det finansielle detailmarked (herunder forsikring)
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration (undervisningen foregår i København)
  • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder 

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil arbejde med økonomistyring, så anbefaler vi, at du starter på uddannelsen til financial controller.

På Erhvervsakademi Aarhus tilbyder vi alle retninger. Du behøver derfor ikke fra starten at lægge dig fast på, i hvilken retning du vil gå inden for den finansielle sektor. Men ved du allerede nu, hvilket job du går efter, så kan du tone uddannelsen efter det.

Praktik

På 4. semester specialiserer du dig med et praktikophold i en virksomhed. Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et eksamensprojekt for en virksomhed – ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik.

I perioden op til praktikforløbet vil vi på Erhvervsakademi Aarhus forberede dig bedst muligt, så du bliver klædt på til at søge en praktikplads. Du bliver bl.a. tilbudt kurser i at skrive ansøgning og CV, og der er derudover gode muligheder for, at du kan få konkrete råd til din ansøgning. I starten af 3. semester inviterer vi en række relevante praktikvirksomheder på besøg, så du får indblik i de arbejdsopgaver, du kommer til at møde i praktikperioden.

Læs mere om praktikken og se en liste med virksomheder, der har haft finansøkonomstuderende i praktik.

Undervisning tæt på praksis

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er praksisnær. Du vil derfor i den daglige undervisning ofte støde på gæsteundervisere fra erhvervslivet som supplement til de faste undervisere.

Undervisningen foregår på hold med cirka 35 studerende, hvilket giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere.

Jeg synes, det er super godt, at vi har klasseundervisning i stedet for forelæsninger, og at vi har mulighed for at fange underviseren efter undervisningen, hvis vi har spørgsmål. Jeg glæder mig til praktikken, hvor man kan få en fod indenfor i den branche, man vil ud og have et job i efter uddannelsen. I praktikken kan man lære, hvordan arbejdsgangene er i virksomheden.”
Se video, hvor Morten fortæller om uddannelsen >>

Arbejdsformen er holdundervisning og projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller – både i undervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

— Morten

Se video, hvor Morten fortæller om uddannelsen >>

Arbejdsformen er holdundervisning og projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller – både i undervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Finansøkonom, financial controller eller finansbachelor?

Læs om forskellen på de tre uddannelser (pdf)