Studietilfredshed

- finansøkonom

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 81 %
2014
svar fra 79 %
2015
svar fra 71 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
67  68  67
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
70 71 71
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
76 76 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  70  70 70
Undervisning 73 73 73
Socialt miljø 73  76 77
Fysisk miljø 65  na 58
Udstyr og materialer 74 na 70

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.