Ansøg om optagelse på finansøkonom

Her finder du informationer om, hvordan du bliver optaget på finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Studiestart

Der er studiestart 28. august 2017.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og erhvervsøkonomi

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikkeadgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via en af erhvervsuddannelserne (kvote 2)

  • generel kontoruddannelse
  • kontoruddannelse med specialer
  • finansuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Særligt for optaget på 'finansøkonom plus'
Når du søger om optagelse på 'finansøkonom plus' skal du - udover at opfylde adgangskravene til finansøkonomuddannelsen - vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra din ungdomsuddannelse (med særlig vægt på karaktererne i dansk og matematik/virksomhedsøkonomi)
  • Motivationsbeskrivelse
  • Optagelsessamtale
  • Erfaring i bred forstand.

Læs mere om 'finansøkonom plus'

Meritmulighed for dig som læser finansbachelor
Som finansbachelor kan du efter dit 2. semester få merit for: ’økonomisk metode’, ’erhvervsøkonomi’, ’erhvervs- og finansjura’, ’salg og rådgivning I’,’samfundsøkonomi - mikro’ og ’finansielle markeder og rådgivning I og II’. Efter dit 3. semester, kan du desuden få merit for ’finansiel markedsføring’, ’samfundsøkonomi - makro’ og ’finansielle markeder og rådgivning III’. 

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Elitesportsforløb

Er du sportsudøver på elite- eller konkurrenceniveau? Så kan du søge om optagelse på vores elitesportsforløb. Læs mere om at være elitesportsstuderende

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.