Studieordning

Finansbachelor

Årgang 2016 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. meritaftaler. 
  4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.

Årgang 2015-2019

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdel vedr. tilrettelæggelse af prøve i erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro), 1. eksterne, 2. semester.
  4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.

Årgang 2014-2018

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. studieretning B.

Årgang 2013-2017

Studieordning (pdf)
Fagbeskrivelselser (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2012-2016

Studieordning (pdf)