Studietilfredshed

- finansbachelor

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 75 %
2014
svar fra 76 %
2015
svar fra 81 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
70  68 69
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
74 72 73
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
78 78 78
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  73  73 74
Undervisning 79 75 78
Socialt miljø 75  75 73
Fysisk miljø 72  na 69
Udstyr og materialer 76 na 76

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.