Studietilfredshed

- financial controller

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 95 %
2014
svar fra 78 %
2015
svar fra 77 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72  72 72
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
73 75 72
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
80 77 81
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  71  75 72
Undervisning 74 79 77
Socialt miljø 70  73 79
Fysisk miljø 63  na 63
Udstyr og materialer 74 na 74

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.