Erhvervsakademiuddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, som bygger oven på din gymnasiale uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Uddannelserne tager 2–2½ år og er SU-berettigede.

Uddannelserne retter sig mod en karriere i det private erhvervsliv – og er derudover et godt springbræt til videre uddannelse på professionsbachelor- eller kandidatniveau.

Hos os får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor undervisningen foregår som klasseundervisning eller gruppearbejde. Som en del af uddannelsen skal du i praktik i en relevant virksomhed. Der er desuden gode muligheder for at få international erfaring ved at læse en international linje eller tage på ophold i udlandet.

Vi tilbyder følgende erhvervsakademiuddannelser:

 

Automationsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse, hvor du bliver specialist i programmering af robotter, servo- og PLC-systemer og gør karriere inden for udvikling, drift og optimering af automatiske anlæg.Læs mere

Autoteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for udvikling og optimering af racerbiler. Få viden om ny teknologi og avancerede elektroniske, hydrauliske og autotekniske systemer og bliv en central spiller på et racerteam eller i bilbranchen. Læs mere

Byggekoordinator

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil stå i spidsen for bygge- og anlægsprojekter og være bindeled mellem byggeriets håndværkere og projektledere med din viden om projektledelse, planlægning og logistik. Læs mere

Datamatiker

2½-årig erhvervsakademiuddannelse, som giver dig en bred viden inden for systemudvikling og programmering. Bliv klædt på til et job med udvikling, implementering og drift af it-systemer i virksomheder.Læs mere

Financial controller

2-årig erhvervsakademiuddannelse, der gør dig klar til job i en økonomiafdeling eller som revisor. Du gør karriere inden for fx regnskab, likviditetsstyring, årsrapporter, skat, moms og budgettering.Læs mere

Finansøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse, der ruster dig til en karriere i investerings-, forsikrings- eller ejendomsbranchen – eller i kreditforeninger. Du bliver en god rådgiver, der løser kundebehov med din virksomheds produkter.Læs mere

It-teknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der brænder for den nyeste teknologi. Gør karriere inden for computer-, server- og netværksteknologi eller elektronik. Vælg mellem to studieretninger: netværksteknik og elektronik.Læs mere

Jordbrugsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse med en række specialiseringer inden for miljø og natur, jordbrugsøkonomi og driftsledelse, husdyrproduktion, landskab og anlæg og planteproduktion.Læs mere

Laborant

2½-årig erhvervsakademiuddannelse – 1½ år med undervisning og 1 års lønnet praktik. Få job i et kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium og arbejd inden for fx fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, medicinalindustrien eller bioteknologi. Vælg dansk eller engelsk linje.Læs mere

Markedsføringsøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil arbejde med markedsføring, salg og kommunikation. Gør karriere som fx indkøber, sælger, marketingkoordinator eller projektleder. Vi tilbyder specialiseringer inden for biløkonomi, design, iværksætteri og globalisering. Læs mere

Miljøteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil arbejde med kvalitetssikring og forbedring af virksomhedens miljøindsats. Som miljøteknolog sikrer du, at virksomheden er bæredygtig, mindsker forureningen og overholder miljølovgivningen.Læs mere

Multimediedesigner

2-årig erhvervsakademiuddannelse om user interface design (UI), user experience design (UX), programmering og forretningsforståelse. Bliv klar til job som fx frontendudvikler, UX-designer, content manager eller udvikler inden for e-handel. Læs mere

Produktionsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil arbejde med optimering og udvikling af produktionsprocesser og gøre karriere som brobygger mellem virksomhedens udviklings- og produktionsafdeling.Læs mere

Serviceøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil arbejde med serviceydelser som fx events, oplevelser eller attraktioner – med fokus på forretningen. Bliv den der har bolden i fx turisme-, restaurations- eller konferencebranchen.Læs mere