Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel (60 ECTS), en valgdel/specialisering (30 ECTS), et praktikophold (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS).

Uddannelsens fællesdel omfatter:

  • kommunikation – fx til forskellige faggrupper
  • byggejura - herunder udbudsmateriale
  • virksomhedsdrift
  • planlægning og processer
  • management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
  • ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning af en fagentreprise.

Med fællesdelen får du et bredt fagligt fundament for, at du kan specialisere dig inden for den retning, du ønsker. Vi forventer at tilbyde følgende retninger:

  • Virksomheden
  • Entrepriseledelse
  • Bæredygtighed 
1. semester2. semester3. semester4. semester

Byggejura 
(5 ECTS)

Virksomhedsdrift 
(5 ECTS)

Planlægning og processer 
(10 ECTS)

Kommunikation 
(10 ECTS)

Kommunikation 
(5 ECTS)

Management 
(10 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn 
(15 ECTS)

Virksomheden
(30 ECTS)

eller

Entreprise 
(30 ECTS)

eller

Bæredygtighed
(30 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamens-
projekt 
(15 ECTS)

Der er gode muligheder for at skabe dig en international profil, da du kan tage det 3. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet, lige som du kan gennemføre dit praktikforløb i udlandet.

Byggejura
Du får kendskab til det juridiske regelsæt, der har betydning for udbudsmateriale, fagentreprise og det tværfaglige samarbejde i byggesager.

Virksomhedsdrift
Du lærer hvordan en virksomhed fungerer organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk.

Planlægnings & processer
Du analyserer og vurderer faggruppers samspil i bygge- og anlægsprojekter og i branchen som helhed.

Kommunikation
Præcis og målrettet kommunikation er en væsentlig del af en byggekoordinators funktion. Du arbejder derfor med praksisnær kommunikation tilpasset byggebranchen. Kommunikationen skal fungere på tværs af faglige skel og forskellige kulturer, både mundtligt og skriftligt. 

Management
Du håndterer budgetter, likviditetsstyring, årsregnskab, praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring ud fra konkrete managementmetoder og værktøjer.

Ressourcestyring og fagtilsyn
Du vurderer udbudsmateriale og planlægger fagentrepriser og projekter i bygge- og anlægsbranchen.

Valgfag – Virksomheden, Entreprise, Bæredygtighed
På 3. semester vælger du specialisering inden for et af de tre specialer: Virksomheden, Entreprise eller Bæredygtighed.

Praktik 

På 4. semester skal du i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. Erhvervsakademi Aarhus har et karrierecenter og herudover praktikkoordinatorer på alle uddannelser, som hjælper studerende med forberedelse til praktikpladssøgning og praktiske forhold i relation til den praktikplads, som du selv finder. 


Afsluttende eksamensprojekt
Dit afsluttende eksamensprojekt består af en rapport inden for dit valgte speciale med udgangspunkt i et valgfrit emne i samarbejde med en virksomhed.