Underviserevaluering

- byggekoordinator

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2013 2014 2015
Underviserens evne til at variere undervisningen  -  - 3,8
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis  -  - 4,0
Underviserens engagement  -  - 4,5

På en skala fra 1-5.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelserne i 2013 og 2014.

Læs mere om underviserevaluering her.