Studietilfredshed

- byggekoordinator

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 36 %
2015
svar fra 89 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
64 64
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
59 64
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
58 72
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  54 68
Undervisning 61 70
Socialt miljø 78 75
Fysisk miljø na 69
Udstyr og materialer na 68

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.