Sådan klager du

Klager over retsligt spørgsmål, eksamensgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen

Vejledning: Sådan klager du (pdf)

Klageskema

Du udfylder og sender din klage elektronisk. 

For klager over eksamensgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen skal du bruge dette klageskema: Klageskema

For klager over retlige spørgsmål skal du bruge dette klageskema: Klageskema.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål ang. klager og eventuelle tekniske udfordringer i forbindelse med indsendelse af klager sendes til klager@eaaa.dk.