Jordbrugsteknologer med speciale i agro business management får job med det samme

100 procents beskæftigelse. Første hold på landbrugets nye lederuddannelse ’agro business manager’ fra Erhvervsakademi Aarhus er eftertragtede.

28-årige Martin Svaneborg havde fast arbejde tre dage efter sin dimission.

”Jeg er ansat på mine ledelsesevner og arbejdsvillighed,” siger den nyuddannede jordbrugsteknolog, der er selvstændig og arbejder som ad hoc driftsleder på bankdrevne kvægbrug. En bank og en landbrugsrådgivning ville også gerne have fingre i den ambitiøse dimittend til en stilling som erhvervsrådgiver.

”Det er skønt at være eftertragtet,” siger han.

Martin er ikke ene om at føle sig eftertragtet. Alle hans medstuderende fra årgangen har fået eftertragtede stillinger som fx erhvervsrådgiver, salgskonsulent og personaleansvarlig.

Dygtig årgang

På Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen til jordbrugsteknolog med speciale i agro business manager som det eneste sted i landet, glæder lektor Pie Munksgaard sig over dimittendernes jobfest.

”Vi er stolte over, at vores første hold ’agro business managers’ tilsyneladende er så eftertragtede og er blevet taget så godt imod ude i erhvervet. Holdet har da også været usædvanligt engagerede, ambitiøse, arbejdsomme og åbne for nye tiltag, hvilket er en rigtig god cocktail,” siger hun.

Læs om uddannelsen her >>

Mød nogle af dimittenderne fra årgangen her >>

Ansat på lederevner og arbejdsvillighed

Martin Svaneborg tog den to-årige videregående uddannelse til agro business manager, fordi han oplever, at der bliver stillet større og større krav til lederskab indenfor jordbruget.

”Egentlig ville jeg have læst til agrarøkonom, men jeg valgte denne uddannelse, fordi den rummede international praktik, havde flere ledelsesfag og giver merit til HD 1. del.”

Under sit uddannelsesforløb gik det op for Martin, at han har flair for strategiarbejde og kan lide at hjælpe andre med at se muligheder på deres bedrift.

”Dengang jeg startede på uddannelsen, var mit karrieremål at blive selvstændig. Men undervejs opdagede jeg, at det driver mig mere at flytte en produktion end at drive den selv. Det er spændende at være med til at sætte ting i gang og rådgive på et sagligt grundlag,” siger Martin, der er tidligere faglært tømrer og landmand og havde arbejdet fem år som driftsleder og fodermester, inden han videreuddannede sig til jordbrugsteknolog.

Læs, hvad Martin lærte under sine to praktikforløb i Kina og Nordjylland >>

Bank ansatte jordbrugsteknolog i stedet for en med finansbaggrund

En anden af dimittenderne, Rasmus Gramkow Pedersen, har fået job som erhvervsrådgiver i Jyske Banks landbrugsafdeling i Ribe. Ifølge hans chef, afdelingsdirektør Michael Haahr Andersen, blev Rasmus ansat pga. sin personlighed og gode energi. Jyske Bank ansætter ellers helst finansuddannede, men jordbrugsteknologen har til fulde indfriet forventningerne, understreger afdelingsdirektøren.

”Han får meget stor ros og gør det stjernegodt. Fagligt er han i orden og så formår han at omsætte tingene i praksis.  Over år tror jeg, at vi vil ansætte flere af hans slags.”

---

Billedet: Dimissionsfoto fra juni 2015.

Bagerste række fra venstre: Martin Svaneborg, ad hoc driftsleder på Stubben i Sindal og selvstændig ad hoc driftsleder på bankdrevne landbrug, Rasmus Gramkow Pedersen, erhvervsrådgiver i Jyske Banks landbrugsafdeling i Ribe, Mikkel Brauer, driftsleder på Rosenfeldt Gods, Johan Christoph Birgerssøn Schütte, medejer, Eskjær Herrregård i Roslev, og Frederik Schøning Nielsen, landbrugsmedhjælper på to kvæggårde i Vendsyssel.

Forreste række fra venstre: Kathrine Nielsen, personaleansvarlig for 35 udenlandske medarbejdere på I/S Rønhave i Bramming (kvægbrug med 2.000 køer), Ann Zaar Christensen, fodermester i Himmerland, og Christian Emil Svenstrup Nielsen, salgskonsulent, grovvarekoncernen Danish Agro. Ikke til stede på billedet er Chris Andersen, ejer af DanRoses Aps. i Aarhus.