Gode jobmuligheder for professionsbachelorer i fødevare-, proces- og laboratorieteknologi

Fire ud af fem dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i fødevare-, proces- og laboratorieteknologi på Erhvervsakademi Aarhus får job inden for de første måneder efter endt uddannelse. Fjerde hold er netop dimitteret og klar til at trække i arbejdstøjet.

Natalia Zobek havde allerede inden hun dimitterede som professionsbachelor med speciale i laboratorieteknologi en ansættelseskontrakt i hånden. Hun er ikke den eneste. Fire ud af fem dimittender kommer i arbejde kort tid efter endt uddannelse. Enkelte læser videre. 42 er dimitteret siden uddannelsen startede i 2011.

”Det er glædeligt, at vores dimittender er efterspurgte og at 80 pct. får job efter endt uddannelse. Det tyder på, at vi klæder de studerende på med den rette kombination af solid teoretisk viden og praktisk ballast,” siger uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Læs mere om uddannelsen

Fra laborant til forskningsassistent i mikrobiologi og nanoscience

23-årige Natalia Zobek er tidligere uddannet laborant og har siden august arbejdet som forskningsassistent på Aarhus Universitets Interdisciplinære Nanoscience Center (iNANO), der forsker i bl.a. bakterieafvisende implantater og effektive lægemidler mod bakterieinfektioner. Natalia hjælper bl.a. med at udvikle nye biokompatible materialer til medicinske patienter. Jobbet fik hun allerede inden eksamensbeviset var hus. Stillingen er godt nok midlertidig, men med sin nye professionsbachelorgrad på cv’et, frygter Natalia ikke for sin fremtid.

Læs mere om Natalia

I job dagen efter dimissionen

Kirsten Christensen er uddannet professionsbachelor fra Erhvervsakademi Aarhus, med fødevareteknologi som specialeretning. Hun havde job dagen efter sin dimission. Jobbet som kvalitetsassistent hos Aarhus Slagtehus har hun i dag skiftet ud med jobbet som driftsassistent hos System Frugt A/S med 200 ansatte i Tilst, hvor hun står for lagerstyring, driftsoptimering og hygiejne.

”Begge jobs har jeg helt sikkert fået pga. min uddannelse,” siger Kirsten, der er tidligere slagteruddannet og har arbejdet indenfor tekstilindustrien, inden hun tog en procesteknologuddannelse og derefter professionsbacheloruddannelsen som en overbygning på halvandet år for laboranter, fødevare- og procesteknologer.

Læs mere om Kirsten

Mikael uddanner sig sideløbende med sit job

Mikael Breum er enkeltfagsstuderende på professionsbacheloruddannelsen fødevare-, proces- og laboratorieteknologi. Han er tidligere uddannet laborant og arbejder som driftsoperatør og arbejdsmiljørepræsentant ved AffaldVarme Aarhus. Her har han arbejdet de sidste 12 år.

Læs mere om enkeltfag på professionsbachelorniveau.

”Jeg startede på uddannelsen for at opgradere mig selv og for at hjælpe min arbejdsplads med at højne vidensniveauet. Med denne uddannelse vil jeg fremover kunne påtage mig flere krævende og ansvarsfulde opgaver, fx når jeg skal arbejde med kvalitetsmanualer, lave kvalitetskontroller, tage målinger, validere udledningen og driftsdata fra affald-forbrændingsanlægget,” siger han.

Læs mere om Mikael.