Akademifag skal opkvalificere bestyrelsesmedlemmer

Hvor stort et ansvar har et bestyrelsesmedlem, hvis foreningen eller selskabet går konkurs? Det og mange flere spørgsmål kan nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer få svar på i to kompetencegivende valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. 60 studerende har indtil nu været igennem forløbet.

Bankdirektør Allan Vad er en af de 60, der har læst et bestyrelsesfag på Erhvervsakademi Aarhus.

"Selvom jeg havde 11 års praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde, så savnede jeg at kende til teorien og blive klogere på det strategiske. Jeg var godt inde i jura og økonomi, men knap så godt kørende på strategiplanlægning og implementering. Derfor tog jeg uddannelsesforløbet,” siger Allan Vad, afdelingsdirektør i Skjern Bank og medlem af bestyrelsen for Esbjerg International School. 

Læs mere om Allan Vad's udbytte af faget.

Erhvervsakademi Aarhus vil med de to akademifag grundlæggende bestyrelsesansvar og udvidet bestyrelsesansvar professionalisere bestyrelser i SMV-segmentet og foreningslivet. Fagene udbydes af Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med InSourze.

Godt at kende spillereglerne

Kim Møller Rasmussen er partner i InSourze og har de sidste fire år beskæftiget sig med udpegning af og opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst, hvordan man skaber værdi som bestyrelsesmedlem.

Han oplever en stor efterspørgsel efter at fremme viden om ansvar, udvikling af og risikostyring i små og mellemstore danske virksomhedsbestyrelser.

”Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret og krævende. Med disse fag hjælper vi et segment, som ikke er fuldt ud bevidst om deres ansvar, rammer og redskaber,” siger Kim Møller Rasmussen, der underviser på fagene.

Læs om de studerendes engagement i undervisningen og hvorfor uddannelse gavner både virksomhed og det enkelte bestyrelsesmedlem.  

Antallet af sager stiger

Og der er brug mere viden om bestyrelsesansvar og forsikringsmuligheder, for antallet af sager om bestyrelsesansvar er mere end fordoblet de sidste fire år, siger Klaus Stubkjær Andersen, der er partner i RiskPoint, et forsikringsagentur, der har specialiseret sig i bl.a. bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer.

”Som bestyrelsesmedlem kan man blive hevet i retten og risikere at miste hus og hjem i store erstatningssager. Derfor er det vigtigt kende til risici og forsikre sig mod økonomiske konsekvenser af bestyrelsesansvaret, inden man påtager sig et tillidserhverv.”

Klaus Stubkjær Andersen ser en klar tendens til at sagsøge bestyrelser, når virksomheden eller foreningen bliver nødlidende og investorer eller kreditorer taber penge. Selv ulønnede bestyrelsesmedlemmer risikerer at blive gjort personligt erstatningsansvarlig, hvis selskabet eller foreningen går konkurs.

”Vi ser flere sager mod bestyrelsesmedlemmer i alle typer af ’virksomheder’, også foreninger, sportsklubber og andelsboligforeninger, hvor personer  bliver stillet økonomisk til ansvar for fejldispositioner eller for at have sovet i timen,” siger han.

Ikke bare konkurssager

”De seneste år har vi også i Danmark set sager, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med påstand om erstatningsansvar for både arbejdsmiljøbegrundede dødsfald, afskedigelse af medarbejdere og krænkelse af immaterielle rettigheder,” fortsætter Klaus Stubkjær Andersen. Det er altså ikke bare konkurs, der fører til sager om erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Klaus Stubkjær Andersens verserer der ultimo oktober 2015 antageligt i omegnen af 175 danske sager om bestyrelses- og direktionssansvar.

Behov for eksamineret uddannelse

Hos Dansk Erhverv er chefkonsulent Louise Holm Sommer glad for, at der er kommet fokus på at professionalisere bestyrelsesmedlemmer.

”Hvor der måtte være behov for opkvalificering, er det glædeligt at der nu er mulighed for at opnå dette i det formelle uddannelsessystem,” siger hun.

Fire dage og eksamen

Akademifagene udbydes som lukket kursus til virksomheder eller organisationer, men kan også tages som selvstændige valgfag på hver 5 ECTS-point, svarende til fire arbejdsdage. Valgfagene udbydes på akademiuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus. Der er begrænset forberedelse i mellem undervisningsdagene. Deltagerne skal under forløbet skrive en erhvervscase og forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Læs mere om de to fag grundlæggende bestyrelsesansvar og udvidet bestyrelsesansvar.