2700 ansøgninger er tikket ind til Erhvervsakademi Aarhus i kvote 2

Erhvervsakademi Aarhus oplever for femte år vækst i antallet af kvote 2-ansøgninger. Især på finans- og jordbrugsuddannelser er der fremgang

I alt 2.700 ansøgninger er tikket ind til ansøgningsfristen på kvote 2 på en af de 15 videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus. Det svarer til en fremgang på 7 pct. i forhold til sidste år. Af de i alt 2.700 ansøgninger har 1.166 valgt erhvervsakademiet som deres førsteprioritet. Beregningerne er baseret på data fra optagelse.dk den 15. marts 2015 og på akademiets egne registreringer af internationale ansøgere.

Fra faglært til serviceøkonom

25-årige Lisa Thoftgaard fra Hasselager er en af de 153 unge, der har søgt ind på serviceøkonomuddannelsen via kvote 2. Lisa har søgt uddannelsen som sin førsteprioritet. Hun har en faglært baggrund som salgsassistent og har arbejdet som butiksbestyrer i sko- og smykkebutikken Trend Accessories. Men butiksarbejdstider harmonerer dårligt med Lisas hverdag som nybagt mor. Derfor vil Lisa videreuddanne sig.

”Jeg kan godt lide at arbejde med serviceerhvervet og håber efter endt uddannelse at kunne søge job i fx event- eller rejsebranchen,” siger Lisa, der først får svar på, om hun er kommet ind, den 30. juli 2015.  For at øge sine muligheder for at komme ind har hun taget supplerende eksamen i faget virksomhedsøkonomi.

Finans, jordbrug og it hitter

Erhvervsakademi Aarhus har fremgang på uddannelser til finansøkonom, finansbachelor, laborant, jordbrugsteknolog og it-teknolog, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget fra mellem 22 pct. og op til 344 pct. i forhold til sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på uddannelser som datamatiker og multimediedesigner.

Rektor Christian Mathiasen glæder sig over tallene.
”Det er positivt, at vi siden vores etablering har oplevet en fremgang. Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori med praksis og uddanner unge til ansættelse i primært det private arbejdsmarked,” siger han.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse på erhvervsakademiet med i alt 541 ansøgere til den danske og engelsksprogede, internationale linje. Næstmest søgt er multimediedesignuddannelsen med i alt 333 ansøgere, og på tredjepladsen kommer finansøkonomuddannelsen med i alt 256 ansøgere.

Udvikling i ansøgninger til kvote 2, 2010-2015

  • 2010 - 1.338 ansøgninger
  • 2011 - 1.460 ansøgninger
  • 2012 - 1.736 ansøgninger
  • 2013 - 2.331 ansøgninger
  • 2014 - 2.518 ansøgninger
  • 2015 - 2.700 ansøgninger
  • Stigning 2010-2015: 101 %
  • Stigning 2014-2015: 7 %, svarende til 182 ansøgninger

Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus udbyder videregående uddannelser til og med bachelorniveau og optager studerende på baggrund af en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse. Uddannelserne er tæt på praksis, retter sig mod ansættelse i primært mod det private og foregår i samspil med erhvervslivet. Fristen for at ansøge om optagelse via kvote 1 er den 5. juli og fristen for kvote 2, hvor der lægges vægt på andet end karaktergennemsnittet, er den 15. marts.

Kontakt for yderligere oplysninger

  • Rektor Christian Mathiasen, Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8270 Viby J., tlf. 7228 6001 eller 4028 1908 eller chma@eaaa.dk 
  • Kvote 2-ansøger Lisa Thoftgaard, Hasselager, tlf. 2872 4202 eller lisa-nielsen1@live.dk