5.661 ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus

Igen i år har Aarhus' tredjestørste uddannelsesinstitution ansøgerfremgang. Ni procent flere ansøgninger er tikket ind

5. juli kl. 12 udløb fristen for at søge en videregående uddannelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og på Erhvervsakademi Aarhus er man tilfredse med resultatet.

Fremgang på 9 procent

5.661 ansøgninger er tikket ind til erhvervsakademiets 37 videregående uddannelser. Det er 477 stk. og dermed 9 % flere end sidste år, hvor der kom  5.184 ansøgninger til akademiets korte og mellemlange videregående uddannelser. Det viser beregninger fra akademiet baseret på data fra optagelse.dk.

Klar til job på to år

19-årige Laura Vendelbo fra Horsens er nyslået student med bordeauxrød hue og håber efter sommerferien at kunne begynde på finansøkonomuddannelsen.

”Jeg har altid interesseret mig for tal, budgetter og regnskab og vil gerne arbejde som rådgiver eller leder i en bank,” siger Laura, der har søgt uddannelsen som sin 1. prioritet.

”Jeg tror, at dette studie og studieformen er lige mig. Jeg kan godt lide, at undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær, og at der er et job til en bagefter,” siger hun.

Erhvervsrettede uddannelser hitter

På Erhvervsakademi Aarhus er rektor Christian Mathiasen glad for fremgangen. ”Vi har de sidste mange år haft voldssomme stigninger i ansøgerfeltet. Den store søgning år efter år bekræfter os i, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori og praksis og uddanner unge i tæt samarbejde med primært det private arbejdsmarked. Samtidig har vi udviklet en række uddannelser, man kan bygge ovenpå, så de studerende efter en periode i job kan bygge videre på deres uddannelse,” siger rektor Christian Mathiasen.

Finans og innovation hitter

Fremgangen har været særlig stor på uddannelser som:

  • financial controller - fremgang på 21%
  • automationsteknolog - fremgang på 80 %
  • professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på engelsk - fremgang på 149 %

Erhvervsakademiets mest populære uddannelser er fortsat markedsføringsøkonomuddannelsen med samlet 1.135 ansøgere til den danske og engelske uddannelse, og finansøkonomuddannelsen med 600 ansøgere.

Flere studerende år efter år

Siden 2009 har Erhvervsakademi Aarhus oplevet en markant vækst i ansøger- og optagstal. Hvor mange studerende der bliver optaget i år, vides først efter den 30. juli 2015, når studiepladserne er fordelt og optagelsesbrevene sendt ud til de håbefulde unge.

Udvikling i ansøgninger, totaltal 2011-2015

Erhvervsakademi Aarhus 2012 2013 2014 2015 Stigning i % 2014-15 
Erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser (totaltal)
3.755 4.546  5.184  5.661  9 %

 

Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus har base på Sønderhøj 30 i Viby J. og udbyder bl.a. populære videregående uddannelser som multimediedesigner, finansøkonom og laborant. Erhvervsakademiet udbyder 37 videregående uddannelser, der tager 2 til 3,5 år at gennemføre. Uddannelserne går op til bachelorniveau og optager studerende på baggrund af en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse. Erhvervsakademiet er den tredjemest søgte uddannelsesinstitution i det østjyske målt på antallet af ansøgere, næst efter Aarhus Universitet og VIA University College.

For interview med ansøgere, kontakt

  • Laura Bøgeholdt Vendelbo, 19 år, STX-student fra Horsens, har søgt ind på finansøkonomuddannelsen som 1. prioritet, mobil 2622 0743
  • Kathrine Nielsen, 22 år, uddannet landmand og jordbrugsteknolog, har søgt ind på professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
  • Nina Kasper, fra Skanderborg, faglært operatør (erhvervsuddannelse, EUD'er), har søgt ind på markedsføringsøkonomuddannelsen som 1. prioritet, mobil 5383 2360
  • Julie Stampe Christiansen, 20 år fra Bjerringbro, HHX-student med snit på 11,1 fra Viborg Handelsgymnasium, mobil 6160 6002

For kommentarer fra ledelsen, kontakt

  •  Rektor Christian Mathiasen, mobil 4028 1908 eller chma@eaaa.dk 
  • Uddannelsesdirektør Anne Storm Rasmussen, mobil 4188 6080 eller anst@eaaa.dk