Studerende hjælper rideskoler og lærer at drive virksomhed

På jordbrugsteknologuddannelsen med speciale i heste har vi indledt et samarbejde med 14 rideskoler. Samarbejdet skal bl.a. sikre, at de studerende udstyres med færdigheder, der matcher branches behov.

På jordbrugsteknologuddannelsen med speciale i heste tæller skemaet nu flere timer i personligt salg, projektledelse og iværksætteri. Derudover knyttes de studerende i hele studietiden til en rideklub for at træne færdigheder og teori fra undervisningen i praksis.

”Vi har gjort undervisningen endnu mere praksisnær og flyttet fokus fra meget biologiske til mere entreprenante og forretningsmæssige emner, da vi tror, det forbedrer vores studerendes karrieremuligheder væsentligt, siger lektor Elin Houe.

75.000 kr. til undervisning i iværksætteri

Vi har spurgt flere fremtrædende branchefolk, hvad vores dimittender skal blive bedre til. Og noget af det eksperterne, deriblandt formand for Dansk Varmblod, Jan Pedersen, og Seges-chef, Jørgen Kold, pegede på, var, at de skal blive bedre til salg, rådgivning og iværksætteri. Derfor har vi forbedret uddannelsen på en række områder – og bl.a. har Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Danmark giver 75.000 kr. til at øge de studerendes interesse for innovation og entreprenørskab.

”Det er af stor betydning, at de studerende rustes til at blive selvstændige og initiativrige inden for branchen – enten med det formål at etablere egen virksomhed eller ved at bidrage med nye vinkler, forretningsideer og evner at realisere nye tiltag i en virksomhed,” siger lektor Elin Houe.

Læs mere om uddannelsen >>

Teori omsat til opgaver for rideklub

For at give de studerende praksiserfaring har vi etableret samarbejde med 14 lokale rideklubber. Hver studerende bliver tilknyttet en klub og får dermed trænet og nyttiggjort uddannelsens teorier. Opgaverne er fx at udarbejde kunde- og konkurrentanalyser, arrangere klubaftener, designe apps, plakater, brochurer, skaffe sponsorgaver, kontrollere dyrevelfærd og udarbejde handleplaner. Der skal løses seks opgaver på halvandet år. Det er lærerigt, siger Sarah Louise Nielsen, der er studerende på 1. semester og tilknyttet Sabro Rideklub.

”For mig har det været virkelig spændende og udbytterigt. Vi læser ikke bare om teorien i en bog – vi prøver den også af i den virkelige verden. Det har været en positiv oplevelse, og jeg har opbygget flere gode relationer til folk i klubben,” fortæller hun.

Også Sabro Rideklub er glade for samarbejdet, siger klubformand Kamilla Sofie Pedersen.

”For en rideklub som vores med begrænsede økonomiske ressourcer er det et sæt ekstra hænder. Sarah udfører et reelt stykke arbejde, som enten ikke ville være blevet udført eller som bestyrelsen eller vores frivillige skulle have lavet,” siger hun.

Læs hvad Sarah fortæller om uddannelsen >>

Vil gøre hobby til sin levevej

Ændringerne i uddannelsen betyder også, at skemaet udbygges med nye fag som personligt salg og flere timer i projektledelse og markedsføring. Rent praktisk skal de studerende deltage med en stand og sælge deres uddannelse på Hest & Rytter-messen under Dansk Varmblods Hingstekåring i marts i Herning. De studerende skal både designe standen, skaffe sponsorgaver, udarbejde konkurrencer, lave reklamemateriale og skiftes til at stå der. For Sarah Louise Nielsen, der drømmer om at starte egen virksomhed, er det lærerigt.

”Jeg vil gerne drive min egen stald en dag. Derfor er det godt at få indblik i økonomi og forretningsdrift og lære, hvordan jeg laver et regnskab, lægger et budget og prøve kræfter med direkte salg,” siger den 19-årige studerende.

Praktik åbner døren til job

Et ti-ugers langt praktikforløb i en selvvalgt virksomhed er fortsat en obligatorisk del af uddannelsen. Mange af de studerende rejser til udlandet for at arbejde i virksomheder i fx Australien, USA, Sverige, Tyskland, England og Irland. For nogle resulterer praktikforløbet ikke kun i værdifuld praksiserfaring og netværk, men også i en ansættelseskontrakt. Det skete fx for Jeanette Friis Jensen, der dimitterede sidste år. Hun arbejder i dag som foderkonsulent i sin tidligere praktikvirksomhed Dangro Nordic A/S i Videbæk, hvor hun udvikler hestefoder.

”Jeg valgte uddannelsen for at få mere viden om heste, og for at kunne få et andet job end i en stald. Jeg tror helt sikkert, at praktikforløbet var med til, at jeg fik jobbet,” siger Jeanette, der også er uddannet dyrepasser.

På uddannelsen har hun fået indsigt i alt lige fra cellelære, genetik, anatomi til økonomi og ledelse.

”Der er en stor variation i fagene og undervisningsmetoderne og en stærk kobling mellem praksis og de faglige emner gennem hele undervisningsforløbet,” siger hun.