Lektorer laver Europas bedste undervisnings-materiale

Seks undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus vinder fornem pris for en interaktiv bog om innovation og entrepreneurship.

Jesper Nørskov, Karen Aarup Iversen, Susanne Østergaard Olsen, Mette Risgaard Olsen, Kent Haun, Rikki Tholstrup (tidligere ansat) og projektleder Ulla Haahr fra Erhvervsakademi Aarhus har modtaget den prestigefulde Belma-guldpris 2015 for e-bogen ’I - Innovation og entreprenørskab’.

Europas bedste undervisningsmateriale

De seks lektorer fra Erhvervsakademi Aarhus er medforfattere bogen, der blev kåret som Europas bedste undervisningsmateriale. De modtog prisen den 14. oktober under en bogmesse i Frankfurt.

Komplet guide til faget innovation

E-bogen ’I - Innovation og entreprenørskab’ er udgivet af Systime med støtte fra Region Midt. Den 725-sider store, interaktive bog er et komplet materiale til faget ’innovation’ og er opbygget som en struktureret anvisning af kernestof, eksempler, quizzer, casemateriale og over 150 modeller om fagets teorier.

Høj kvalitet

I – Innovation og entreprenørskab vandt Belma-prisen for at være et indholdsrigt digitalt undervisningsmateriale med en kreativ og brugervenlig navigation i høj kvalitet. Bogen vandt i kategori 4 'Youth education programmes, middle- and higher education programmes'. Det er især grafikken, som blev vægtet højt.

”På Erhvervsakademi Aarhus er vi stolte over vores ansattes medvirken til et undervisningsmateriale af så høj kvalitet,” siger rektor Christian Mathiasen.

Samarbejde med andre erhvervsakademier

De seks lektorer har bidraget til i-bogen med bl.a. cases, videoer, konkurrencer og kapitler om trends.

Erhvervsakademi Aarhus deltog i 2011-2014 i projektet 'Fra talentmasse til entreprenørskab' i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Erhvervsakademi MidtVest samt mere end 20 ungdomsuddannelser. Bogen er et af de synlige resultater af dette samarbejde.

Bogen kan anvendes i entreprenørskabsundervisningen på både erhvervsakademier og de gymnasiale uddannelser.

Se bogen her:

https://i.systime.dk/