Minister på udkig efter mønsterbrydere i Aarhus

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen besøger fredag den 12. september Erhvervsakademi Aarhus for at opleve, hvordan akademiet bærer sig ad med at uddanne så mange mønsterbrydere.

Alle talenter skal i spil. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) styrke den sociale mobilitet og mulighederne for flere mønsterbrydere på de videregående uddannelser.

Ministeren har i den forbindelse indledt en rundtur med det formål at høre uddannelsesinstitutionernes bud på, hvordan man får flere unge fra uddannelsesfremmede hjem til at gennemføre først en ungdomsuddannelse og siden en videregående.

Den 12. september besøger hun Erhvervsakademi Aarhus. Pressen er velkommen.

Inspiration

Under besøget i Aarhus vil Sofie Carsten Nielsen få indblik i, hvordan akademiet bærer sig ad med at uddanne mønsterbrydere. Ministeren skal bl.a. deltage i en lektion på 3. semester på finansbacheloruddannelsen og tale med studerende.

”Vi har en stor udfordring i at finde ud af, hvordan vi tiltrækker og fastholder talentfulde unge fra hjem, hvor der ikke er en stærk tradition for uddannelse. Der er formelt lige adgang og muligheder for alle unge i Danmark for at tage en videregående uddannelse, men i praksis er vejen for nogen meget længere end for andre. Om man får en videregående uddannelse må ikke afhænge af, hvor i landet man kommer fra, og hvilken social baggrund, man har. Jeg glæder mig meget til at høre mere om erhvervsakademiets undervisningsform og få demonstreret i praksis, hvordan man her arbejder med social mobilitet,” siger Sofie Carsten Nielsen.

Mange mønsterbrydere

Netop erhvervsakademiernes praksisnære tilgang og den tætte kontakt til de studerende, har vist sig at være særlig attraktiv for studerende, hvis forældre ikke har en videregående uddannelse. På nogle af landets erhvervsakademier er op mod hver anden studerende fra ikke-akademiske hjem og fra familier, hvor forældrene ikke selv har taget en videregående uddannelse.
I Aarhus viser en ny spørgeskemaundersøgelse, at 40 procent af de nyoptagne erhvervsakademistuderende i 2014 er mønsterbrydere – svarende til fire ud af ti.

”Det viser, at vi formår at favne bredt og er indrettet på en måde, så unge fra alle sociale lag i samfundet får lige muligheder for at udfolde deres uddannelsesmæssige potentialer,” siger rektor Christian Mathiasen fra Erhvervsakademi Aarhus. 

Om besøget

  • Sofie Carsten Nielsen gæster fredag den 12. september fra kl. 10-11.30 Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
  • Ministeren vil bl.a. deltage i undervisningen og få vist eksempler på, hvordan akademiet har succes med at bringe alle talenter i spil.
  • Hun vil også få indsigt i, hvordan akademiet også i forsknings- og udviklingsarbejde inddrager studerende og virksomheder.

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Mønsterbrud – alle talenter i spil >>