Diplomuddannelse resulterede i et nyt og bedre job

Malene Dissing fra Svenstrup brugte en diplomuddannelse i international handel og markedsføring som springbræt til en mere strategisk og vellønnet indkøbsstilling i en international møbelstofvirksomhed.

Ønsket om mere ansvar og større udfordringer fik i efteråret 2012 Malene Dissing til at begynde på en mellemlang videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen færdiggjorde hun i juni 2014, og pludselig åbnedes dørene til et helt nyt jobmarked.

”Sidst i uddannelsesforløbet blev jeg forfremmet til produktionsansvarlig, men dette gav mig ikke de ønskede muligheder for at bruge mine nye kompetencer. Derfor valgte jeg at bruge uddannelsen som springbræt til at søge nyt job i en helt anden branche. Her bruger jeg de ting, jeg har lært, og her har jeg på sigt mulighed for at avancere inden for mit interesseområde. Uddannelsen har givet mig nogle muligheder, som jeg ikke havde før,” siger Malene, der bor i Svenstrup syd for Aalborg.

Strategisk løft

I sit nye job som indkøber i den internationale, nordjyske møbeltekstilvirksomhed Gabriel har Malene ansvar for egne produktområder, indkøb og produktionsplanlægning på væveri og farveri. Udover de daglige opgaver inden for indkøb og produktion, deltager Malene også i nyudviklinger af produkter og optimering af processer.

”Uddannelsen har givet mig et løft på både det strategiske niveau og det taktiske og operationelle niveau. Jeg har fået en større strategisk forståelse for min arbejdsplads og dens placering på markedet. I dag kan jeg bedre tage beslutninger, forstå markedskræfterne og dermed begå mig i en international handelsvirksomhed,” siger den 35-årige diplomdimittend, der har en baggrund som produktionsteknolog og automekaniker.

Inspireret af medstuderende

Malenes medstuderende tog ligesom hende selv uddannelsen på deltid sideløbende med et fuldtidsjob. Holdet bestod af en broget skare af fagfolk fra forskellige brancher. En kom fra emballagebranchen, en anden fra en it-virksomhed og en tredje fra energi- og benzinbranchen.

”Det er ligegyldigt, om det er olie, papkasser eller hotelværelser, der skal sælges. Problemstillingerne og udfordringerne er de samme, og det er spændende at få et indblik i, hvordan dagligdagen håndteres forskelligt.”

Ifølge Malene er kombinationen arbejde og uddannelse ideel.

”Studiet bryder den daglige arbejdsrutine, og det er udbytterigt at få mulighed for at reflektere over den måde, man griber sit arbejde an på. Samtidig kan man inddrage autentiske problemstillinger og cases fra sin egen dagligdag, og næste dag prøve det af, man har lært.” 

I sin hovedopgave udarbejdede Malene en ny strategi for sin tidligere arbejdsplads, Vilofarm A/S, og fandt ud af, hvordan man internt kan tilpasse organisationen og dens kernekompetencer til en ny virkelighed som grossistvirksomhed uden kontakt til slutkunder. Et analysearbejde, hun i dag har gavn af at kunne.

Alternativ til HD

Malene og hendes medstuderende er blandt de første i landet, der tager diplomuddannelsen i international handel og markedsføring. Niveaumæssigt svarer uddannelsen til en bachelorgrad og er en attraktiv uddannelsesvej for erhvervsaktive, der vil dygtiggøre sig indenfor salg og markedsføring. Det siger chefkonsulent Tine Frandsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

”Uddannelsen er et godt alternativ til HD-uddannelserne og adskiller sig ved at være mere praktisk orienteret. Uddannelsens force er, at vi lægger meget vægt på de studerendes praktiske kompetencer. De skal være operationelle og kunne arbejde med den teori, de lærer. Vi har gæsteundervisere og de mindre holdstørrelser er et plus i forhold til gruppearbejde, holddynamik og studiekredse. Derudover stiller vi krav til vores undervisere om, at de som minimum har en kandidatgrad og mangeårig praktisk erfaring fra erhvervslivet. Det sikrer en praksisnærhed, som ligger i vores DNA.”

Efter at have gennemført uddannelsen bliver titler som eksportchef, marketingkoordinator og Key Account Manager nye muligheder til visitkortet.
”Diplomuddannelsen er et godt springbræt til nye arbejds- eller ansvarsområder, specialisering og karriereskift,” mener Tine Frandsen.

Stærkt fagligt miljø

Erhvervsakademi Aarhus uddanner i forvejen markedsføringsøkonomer og finansbachelorer. Dermed kan diplomerne trække på husets mange økonomiske og merkantile kompetencer og faglige miljø.

”Denne deltidsuddannelse har mange faglige snitflader til nogle af de fag, vi allerede udbyder, og ligger derfor fint i tråd med det, vi laver i forvejen,” siger Tine Frandsen.

Forslag til billedtekst: 35-årige Malene Dissing fra Svenstrup videreuddannede sig og fik derefter nyt job med mere ansvar og højere løn. Hun er en af de første i landet, der dimitterer fra en ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen tager to år på deltid. Uddannelsen kan deles op og tages i bidder, men må max tages over en 6-årig periode. Uddannelsen er målrettet personer i job, som har en uddannelse på akademiniveau eller personer, der kan kompetencevurderes. Det er også et krav, at den studerende har minimum to års erhvervserfaring. Næste hold starter til februar 2015. Som noget nyt tilbydes nye studerende en gratis mentorordning det første år. Uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse fra et universitet og svarer til HD 2. del. Efterfølgende vil man kunne tage en relevant master- eller kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet.
Læs mere om diplommuddannelsen i international handel og markedsføring her >>