500 studerende skal på tre dage løse opgaver for otte virksomheder

Fra onsdag den 29. til fredag den 31. oktober trækker 500 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus i arbejdstøjet for at hjælpe otte virksomheder med at løse aktuelle udfordringer. Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard (S) deltager som dommer og prisuddeler.

Erhvervsakademi Aarhus bliver onsdag, torsdag og fredag i denne uge hjemsted for danmarkshistoriens største, tværfaglige innovationsforløb for studerende på en videregående uddannelse. 500 studerende og 30 undervisere fra 12 forskellige uddannelser kommer med innovative løsningsforslag til otte private og offentlige virksomheder.

Brugerdreven innovation 

Arla Foods er en af de otte virksomheder, der deltager i innovationsforløbet. De ønsker hjælp til at udvikle en brugervenlig emballage til yoghurt/müsli-bægre.

”Det er en oplagt mulighed for os til at få nogle friske og ikke branchefarvede øjne på én af de udfordringer, vi har forsøgt at løse de sidste par år. Håbet er, at de studerende kan komme op med noget, som er mere brugervenligt end de yoghurtbægre, vi har i dag,” siger innovationsmanager Pia Rasmussen Bødker fra Arla Foods. 

Win-win

Planteskolen Jiffyplanter A/S vil gerne sælge flere planter til skovejere og skovfogeder og internationalt udbrede kendskabet til deres dyrkningskoncept. Muskelsvindfonden, der bl.a. står bag Cirkus Summarum, vil gentænke deres brug af frivillige. Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 ønsker at give skolebørn en større bevidsthed og viden om regionale fødevarer og sundhed, men hvordan? Forsikringskoncernen Codan ønsker at få ideer til at undgå vandskader i private hjem. Med samarbejdet får virksomhederne stillet de studerendes lyse hoveder til rådighed kvit og frit i tre hele dage, og de studerende får virkelighedens udfordringer helt ind i den daglige undervisning.

”De fleste studerende skal udelukkende samarbejde med studerende fra andre uddannelser end deres egen.  Men som noget nyt gør vi i år forsøg med to monofaglige teams for at se, hvordan innovationshøjden er, hvis vi ikke arbejder tværfagligt. Vores erfaring er, at de studerende opnår mere erfaring og bedre innovationsresultater ved at arbejde tværfagligt, men det kan være, vi bliver klogere,” siger projektchef Ulla Haahr fra Erhvervsakademi Aarhus.

Vejen frem

Eksperter i teams-forløbet har to formål: de studerende bliver dygtigere til at arbejde tværfagligt med innovation, og de deltagende virksomheder får nye vinkler og brugbare løsningsforslag på eksisterende udfordringer.

”Eksperter i teams giver os en unik ramme, hvor vores studerende kan øve sig i at samarbejde på tværs af fagligheder. Netop det er en topkompetence i dag. Derfor skal vi arbejde klogt og målrettet på at udstyre de unge med disse kompetencer,” siger rektor Christian Mathiasen fra Erhvervsakademi Aarhus. 

Borgmester bakker op

Resultaterne af innovationsforløbet præsenteres fredag til et innovationsgalla i kantineområdet på Erhvervsakademi Aarhus. Her vil Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard (S) være til stede som dommer og prisuddeler. Borgmesteren glæder sig over, at erhvervsakademiet går foran og satser på et innovationsforløb som dette.

”Unge mennesker, der formår at vende tingene på hovedet og se nye forretningsmuligheder, vil altid være efterspurgte i danske virksomheder. At tænke utraditionelt er samtidig en nødvendig evne at have, hvis man vælger at starte egen virksomhed. Erhvervsakademiets innovationsforløb, der bygger bro mellem virksomheder og de studerende, bidrager derfor til øget vækst og beskæftigelse i vores område,” siger Jacob Bundsgaard, som glæder sig til at møde både de studerende og de deltagende virksomheder.  

Puslespil

Det er andet år i træk, erhvervsakademiet sætter det tværfaglige samarbejde i system og bruger det i en innovativ proces i samarbejde med virksomheder, der er med helt fra begyndelsen. For at få initiativet til at lykkes, er der et større puslespil, der skal gå op. De 500 studerende inddeles i 18 ’landsbyer’ med ca. 30 studerende i hver, som igen opdeles i 100 arbejdsgrupper á ca. fem studerende. Hver landsby har et team af facilitatorer, som faciliterer samarbejdet i landsbyen. I løbet af de tre dage er der planlagt forskellige øvelser, som skal hjælpe de studerende med at få klarhed over deres egne kernekompetencer i forhold til projektgruppens fælles kompetencer. Hver dag skal de studerende udarbejde en refleksionsrapport over samspillet og processen i projektgruppen. De skal bl.a. vurdere og reflektere over, hvordan de selv har påvirket samarbejdet i gruppen.

International bevågenhed 

Som noget nyt har Erhvervsakademi Aarhus i 2014 sammen med Norges teknisk-naturvidenskabelige Universitet etableret et skandinavisk netværk med andre samarbejdsuniversiteter, deriblandt Syddansk Universitet og Lund Universitet. Målet er at udbrede modellen og erfaringer med forløbet. Derfor vil der i år komme besøgende fra Portugal, England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige for at lære, hvordan man laver sådan et arrangement.

Fokus på at gentænke 

I år er temaet RYB - ’Rethink Your Business’. Temaet illustrerer, at en virksomhed løbende har brug for at gentænke processerne i sin værdikæde for at forblive konkurrencedygtig.

Inspiration fra Norge

Metoden til at styrke de tværfaglige samarbejdskompetencer kaldes ’Eksperter i teams’ og er udviklet af Norges svar på DTU, som ligger i Trondheim. Nordisk Ministerråds Nordplus-program støtter det skandinaviske Eksperter i teams-netværk med 225.000 kroner.

Fakta om Eksperter i teams: 

  • 500 studerende fra 12 forskellige uddannelser, som læser på deres 1., 2. eller 3. år deltager
  • Arbejdet vil foregå i 18 landsbyer á ca. 30 studerende 
  • Arbejdet vil foregå i 100 projektgrupper á ca. 5 studerende 
  • 30 undervisere er facilitatorer 
  • 37 studerende er læringsassistenter
  • 8 virksomheder har hver udarbejdet 1-3 problemstillinger
  • Virksomhederne er Arla, Jiffyplanter A/S, Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, NorthSide, Muskelsvindfonden, Codan, Silvan og Foodfein. 

Læs mere på www.eaaa.dk/eit