Erhvervsakademiuddannelser hitter hos drengene

For sjette år i træk bliver der flere og flere mandlige studerende på landets ni erhvervsakademier.

Andelen af unge mænd stiger år for år på de erhvervsakademiske uddannelser. Siden 2007 er andelen af mænd steget med 4 pct. point, hvilket svarer til i alt 2.588 flere mænd

16 pct. point flere mænd på erhvervsakademierne

Ser man på det samlede optag på landets ni erhvervsakademier, udgør mændene 57 pct. af optaget. For alle andre videregående uddannelser samlet set fylder kvinderne ellers mest – nemlig 59 pct. Mændene udgør således kun 41 pct. af det samlede optag i 2013. Dermed optager erhvervsakademierne 16 pct. point flere mænd end alle andre videregående uddannelser. Det viser Danske Erhvervsakademiers beregninger baseret på data fra Den Koordinerede Tilmelding under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ingen spildte studenterhuer

Med den høje og stigende andel af mænd på erhvervsakademiernes uddannelser, er erhvervsakademierne med til at opfylde regeringens målsætning om, at flere mænd skal have en videregående uddannelse. Tendensen glæder formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening Anne-Birgitte Rasmussen. 

”Det er en rigtig positiv udvikling. Erhvervsakademiuddannelser er et stærkt alternativ til universiteterne, og jeg tror fremadrettet, at erhvervsakademierne vil opleve fremgang i det mandlige optag. Jeg tror, at erhvervsakademiernes praksisnære og erhvervsrettede tilgang til uddannelse i høj grad appellerer til drengene," siger hun.

Praksis og praktik trækker 

Netop den praksisnære tilgang var en af årsagerne til, at 24-årige Jacob Grønlund valgte at uddanne sig til miljøteknolog på Erhvervsakademi Aarhus. Inden da læste han bioprocesteknologi på en ingeniørhøjskole.  

"En lang universitetsuddannelse virkede for uoverskuelig, og jeg savnede en mere praktisk tilgang til faget. Det fandt jeg her på erhvervsakademiet," siger han.

Samme begrundelse for studievalg får man hos 23-årige Anders Elling Rasmussen. Han er ved at uddanne sig til multimediedesigner på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Når han er færdig med sin uddannelse til sommer, vil han videreuddanne sig til bachelor i international handel og markedsføring samme sted. 

”Her på 4. semester er jeg i praktik på et reklamebureau, hvor jeg arbejder med sociale medier og grafisk design. Det er spændende at få lov til at anvende den lærte teori i praksis,” fortæller Anders, der har planer om at læse en kandidat, når bacheloren er i hus om halvandet år.

Kvinder dominerer på universiteterne 

På universiteterne er kvinderne i overtal. I 2013 optog universiteterne knap 48 pct. mænd og 52 pct. kvinder. Tal fra Danmarks Statistik viser, at flere mænd end kvinder aldrig får en uddannelse. Men tendensen med, at drengene bliver hægtet af uddannelsessystemet gælder tilsyneladende ikke på erhvervsakademierne. Her er det især de økonomiske og merkantile uddannelser samt it-uddannelserne, der er med til at øge andelen af unge mænd.

"Det ser ud til, at drengene har lyttet mere til signalerne fra regeringen end pigerne i forhold til, at flere skal have en videregående uddannelse. I en tid, hvor der debatteres og tilstræbes ligestilling, er det glædeligt, at erhvervsakademierne bidrager til en ligelig kønsfordeling blandt de studerende," siger Niels Egelund, formand for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.