2.888 unge har søgt ind på Erhvervsakademi Aarhus

Hos Erhvervsakademi Aarhus oplever vi for fjerde år i træk vækst i antallet af kvote 2-ansøgere – i år med en fremgang på 24 pct. i forhold til sidste år.

I alt 2.888 studerende har søgt om optagelse via kvote 2 på en af vores 16 videregående uddannelser. Det svarer til en fremgang på 24 pct. samlet set i forhold til sidste år. Ser man kun på uddannelser udbudt på dansk, svarer fremgangen til 36 pct. sammenlignet med sidste år. For de internationale uddannelser har fremgangen været på 10 pct. Af de i alt 2.888 ansøgere har 1.469 af dem søgt os som deres 1. prioritet. Det er 25 pct. flere 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med sidste år. Beregningerne er baseret på data fra optagelse.dk den 20. marts 2014.

Praksisnære uddannelser hitter

Rektor Christian Mathiasen glæder sig over fremgangen og sporer en tendens til, at de unge i stigende grad ønsker videregående uddannelser rettet mod det private erhvervsliv. 

”Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori med praksis og uddanner unge til ansættelse i primært det private arbejdsmarked,” siger rektor.

Ny uddannelse populær

Fremgangen har været særlig stor på uddannelsen til datamatiker, jordbrugsteknolog og financial controller, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget fra mellem 29 pct. og op til 53 pct. i forhold til sidste år. Også uddannelsen til serviceøkonom, som vi udbyder for første gang i år, er populær med i alt 278 ansøgere. Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse med i alt 573 ansøgere til den danske og engelsksprogede, internationale linje. Næstmest søgt er multimediedesignuddannelsen med i alt 390 ansøgere og på tredjepladsen kommer finansbacheloruddannelsen med i alt 282 ansøgere.

Årstal

Antal ansøgere via kvote 2

2010

1.338

2011

1.460

2012

1.736

2013

2.331

2014

2.888

Stigning
2010-2014

116 pct.

Stigning 
2013-2014

 

24 pct.