Aarhus Kommune uddanner ledere på Sønderhøj

Aarhus Kommune og Erhvervsakademi Aarhus designer alternativ lederuddannelse. Uddannelsestilbuddet skal få flere offentlige ledere til at opkvalificere sig.

Jette Mikkelsen vil gerne være en mere nærværende og motiverende leder for sine 36 ansatte i hjemmeplejen i Viby-Højbjerg. For at blive bedre til det, har Jette meldt sig til Aarhus Kommunes akademilederuddannelse. Uddannelsen tages i moduler sideløbende med fuldtidsjobbet. En stor del af uddannelsens indhold og pensum vælges af lederne selv.

”Jeg havde ikke brug for 800 siders teori, men kun den teori, som er relevant for min dagligdag. Dette uddannelsesforløb er virkelig brugbart, fordi det tager udgangspunkt i min personlige ledelsesudfordring,” siger Jette. En af hendes medstuderende er driftsmester Lars Mørch fra Aarhus Kommunes teknik- og miljøafdeling. Han vil gerne gøre sine 15 ansatte mere selvledende og arbejde for et fælles mål.

”Forløbet har gjort mig til en mere reflekteret leder og jeg er blevet mere sikker på min ledelsesstil,” siger han.

80 procent individuelt pensum

Jette Mikkelsen og Lars Mørch er to af de i alt 12 ledere fra fire forskellige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, der er i gang med lederuddannelsen.

”Uddannelsen er nytænkende og markant anderledes i forhold til hvad vi ellers kender. De studerende skal ikke koble sig på vores undervisning, men omvendt. De vælger selv det, de vil undervises i og hvad de vil have fælles med de andre på holdet. Underviseren er langt mere faciliterende end normalt,” forklarer projektleder Line Schack Holtet fra Erhvervsakademi Aarhus, der har udviklet uddannelsen i tæt samarbejde med HR- og personalechefer i Aarhus kommune og som et projekt under trepartsinitiativet Best Praksis Ledelse.

Fravælger traditionel lederuddannelse

I Aarhus Kommune, der beskæftiger 1.680 ledere, er hver femte leder i gang med Den fælles Lederuddannelse i Aarhus Kommune - en diplomuddannelse i offentlig ledelse. Kommunen ser gerne, at endnu flere ledere tager mod tilbuddet om en lederuddannelse. Lederne skal have mulighed for kompetenceudvikling, som kan hjælpe dem i en hverdag med komplekse ledelsesudfordringer. Det fortæller Vibeke Sjøgreen, udviklingschef i Sundhed og Omsorg med ansvar for den tværgående leder – og ledelsesudvikling i Aarhus Kommune.

”Vi har de seneste år haft succes med fokus på den fælles offentlige diplomlederuddannelse, men kan se, at der er ledere, som ønsker et andet tilbud. Vi er en stor arbejdsplads med mange forskellige typer ledere. Dem vil vi gerne kunne tilbyde relevant uddannelse. Derfor eksperimenterer vi med forskellige koncepter.”