Ny miljøuddannelse godt fra start

En ny videregående miljøuddannelse er kommet godt fra start i Aarhus, hvor første årgang lige nu giver en forsmag på, hvad de har at byde på som praktikanter i nogle af landets største virksomheder.

24-årige Claus Thornemann Hansen er en af landets første miljøteknologstuderende. Siden januar har han byttet undervisning ud med ’virkeligt’ arbejde i Silkeborg Kommunes natur- og miljøafdeling. Nogle af hans arbejdsopgaver er at fjerne tiloversblevne, miljøfarlige brønde, udarbejde forslag til procedure ved fund af pesticider i private vandforsyninger og undersøge muligheder for fosforgenanvendelse i spildevandsproduktion.

”Det sjoveste er det uforudsigelige i min hverdag og at jeg som praktikant får masser af ansvar og bruger alle aspekter af min uddannelse,” siger Claus Thornemann Hansen, der oprindeligt er fra Esbjerg.

Praktik åbner jobmulighed

Netop praktikforløbet er med til at klæde de nye miljøteknologer på til at træde direkte ud på arbejdsmarkedet. Derfor er praktikken en obligatorisk del af den nye to-årige videregående uddannelse, der startede på Erhvervsakademi Aarhus i sommeren 2012 og nu også findes på Cphbusiness i Hillerød. Samtlige studerende fra den nye årgang har fået gode praktikpladser hos bl.a. rådgivningsvirksomhederne NIRAS og COWI, miljøafdelinger i Gribskov, Silkeborg og Horsens Kommune, Arla Foods miljøafdeling, Danish Crown, miljøsektionen på Grundfos og jordvarmeboringsvirksomheden GeoDrilling. Den store interesse for at lukke de nye miljøfolk ind i folden lover godt for de unges jobmuligheder, mener uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen fra Erhvervsakademi Aarhus.

”Det er vores indtryk, at virksomhederne står klar med åbne arme for at tage i mod de nye miljøarbejdere. De bliver bindeleddet mellem ledelsens beslutninger om miljøtiltag og den praktiske gennemførelse af det. Uddannelsen er efterspurgt af industrien, der har brug for specialiseret arbejdskraft som følge af stigende krav til bæredygtig produktion og et stadig mere kompliceret miljøområde rent lovgivningsmæssigt,” siger hun.

Højt niveau

I Silkeborg Kommune er miljøtekniker Morten Madsen imponeret over Claus Thornemann Hansens arbejdsindsats i Grundvandsteamet.

”Jeg er utrolig imponeret og han klarer sig over al forventning. Han har en stor basisviden, er selvkørende, hurtig og har vist sig nyttig – uanset om det drejer sig om elektronisk sagshåndtering, forvaltningsretlige regler eller borgerhenvendelser,” konkluderer Morten Madsen.

Gøre en forskel

På uddannelsen får de studerende indsigt i lovgivningen på miljøområdet og i, hvordan de kan hjælpe virksomheder til at få en grønnere profil. Blandt andet lærer de studerende at arbejde med bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og miljøteknologi inden for vand, jord og industri. Mange af de studerende er drevet af ønsket om at gøre en reel forskel for miljøet – også Claus Thornemann Hansen.

”Jeg har altid interesseret mig for miljøet og hvordan man forbedrer det. Før læste jeg nanoscience i to år, men det var for teoretisk til mit temperament. Denne uddannelse er en god blanding af praktisk og teoretisk arbejde.”

Fakta om miljøteknologuddannelsen

Uddannelsen er en kort videregående uddannelse. Uddannelsen tæller både studerende, der kommer direkte fra gymnasiet og med erfaring fra erhvervslivet. De nye miljøteknologer ender med en efterspurgt kombination af solid teoretisk viden og praktisk ballast, og med en mere praktisk tilgang til faget, end fx miljøingeniører og biologer har. Uddannelsen er den første af sin slags i Europa og er opstået på opfordring fra og i samarbejde med erhvervslivet.

De nye miljøteknologer dimitterer i juni 2014 og vil kunne finde arbejde inden for produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, forvaltning, kontrol eller formidling i fx for fødevare-, medicinalvare- og plastindustrien. Uddannelsen kan tages to steder i landet – på Erhvervsakademi Aarhus og Cphbusiness i Hillerød. Der er ansøgningsfrist for nye studerende den 5. juli 2014. Læs mere på www.eaaa.dk/miljø.