Jordbrugsteknologer fra Aarhus kan skyde genvej til en HD

Jordbrugsteknologer med speciale i økonomi og driftsledelse fra Erhvervsakademi Aarhus har som de eneste i landet mulighed for at få godtgjort halvdelen af en HD-uddannelse og kan dermed spare to år.

Mange jordbrugsteknologer supplerer deres uddannelse med en erhvervsøkonomisk HD-diplomuddannelse. Og nu kan dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus som de eneste i landet skære halvdelen af HD-uddannelsen.

”Dette er en klar forbedring af vores kandidaters videreuddannelsesmuligheder og en klar anerkendelse af jordbrugsteknologuddannelsens faglige niveau,” siger uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Populær videreuddannelse

Alle landets udbydere af HD-uddannelsen blev i foråret enige om at give merit til jordbrugsteknologer med speciale i økonomi og driftsledelse (Agro Business Economist) fra Erhvervsakademi Aarhus. Ved at opgradere det faglige niveau især på økonomidelen, har HD-udvalget vurderet, at dimittender fra dette speciale, med et par supplerende prøver, kan få merit og springe hele HD 1. del over. Adgangskravet om to års relevant erhvervsarbejde gælder stadig. Og allerede nu er der stor interesse for at tage de supplerende HD-forløb og prøver. Det fortæller adjunkt Christina Vesterager Laursen.

”Cirka halvdelen af vores kandidater tager en HD-uddannelse sideløbende med deres arbejde for at dygtiggøre sig og forbedre deres jobmuligheder. Derfor er vi rigtig glade for, at de med denne merit-mulighed kan skyde genvej til HD-eksamensbeviset.”

Forbedrede jobmuligheder

Også jordbrugsteknologernes faglige organisation, JID, er glade for den nye HD-merit.

”Det er meget attraktivt for vores medlemmer at tage en HD sideløbende med deres arbejde, og med denne meritmulighed bliver det billigere for arbejdsgiverne, fordi de kan nøjes med at betale for to år, og for den studerende bliver arbejdspresset mindre, fordi de kan tage uddannelsen på den halve tid, så det er rigtig positivt,” siger JID-sekretariatsleder Peter Bromark.

I job inden de dimitterer

Ifølge Erhvervsakademi Aarhus er jordbrugsteknologer med speciale i økonomi og driftsledelse (Agro Business Economist) fra Vejlby Risskov efterspurgte på arbejdsmarkedet. Syv af de 15, der dimitterede i juni i år, havde skrevet under på en ansættelseskontrakt allerede inden de var færdiguddannede, oplyser Erhvervsakademi Aarhus.