Fremgang for Erhvervsakademi Aarhus for 5. år i træk

Erhvervsakademi Aarhus kan i år byde velkommen til mere end 1.800 nye studerende. Dermed oplever byens tredje største uddannelsesinstitution fremgang for femte år i træk.

1.854 unge modtager i dag et optagelsesbrev fra Erhvervsakademi Aarhus. En af dem er 22-årige Sashia Steffensen fra Hedensted. Sammen med 77 andre unge starter Sashia til august på serviceøkonomuddannelsen - akademiets nye og 4. mest søgte uddannelse.
”Jeg er rigtig glad. Det var min 1. prioritet,” siger Sashia. Hun vil gerne arbejde med hoteldrift og turister og glæder sig til muligheden for at komme i praktik i udlandet som led i sin uddannelse.
”Jeg har været så meget i tvivl om, hvad jeg ville, men jeg tror, at jeg med denne uddannelse har ramt plet både i forhold til uddannelsens indhold og undervisningsform med mindre holdstørrelser, klasseundervisning og mere ’hands on’ i stedet for ren teori,” siger Sashia, der er tidligere HHX-student fra Vejle.

Flere ansøgninger og øget optag

Med godt 5.700 ansøgninger har erhvervsakademiet i år modtaget flere ansøgninger end nogensinde. Og igen i år er der godt fyldt op på mange af akademiets 23 videregående uddannelser. Også helt nye uddannelser som professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it hitter med 145 ansøgere og 36 optagne. I alt optager erhvervsakademiet i år 246 flere unge i forhold til sidste år. Det viser beregninger fra Erhvervsakademi Aarhus og Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Stadig ledige pladser

Som det fremgår af akademiets hjemmeside, er der trods fremgangen enkelte ledige studiepladser tilbage på uddannelser som f.eks. byggekoordinator, miljøteknolog og jordbrugsteknolog. Læs mere her >>

Praksisnære uddannelser fænger

Erhvervsakademiets rektor Christian Mathiasen glæder sig over de pæne optagelsestal og sporer en tendens til, at de unge ønsker videregående uddannelser rettet mod det private erhvervsliv.

”Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kombinerer det praktiske med teori og uddanner unge i tæt samarbejde med primært det private arbejdsmarked. Samtidig har vi udviklet en række uddannelser, man kan bygge ovenpå, så de studerende efter en periode i job kan bygge videre på deres uddannelse,” siger Christian Mathiasen.

Finans og servicefag hitter

Markedsføringsøkonom, finansøkonom, multimediedesigner og serviceøkonom er akademiets mest søgte uddannelser.

Erhvervsakademi Aarhus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stigning i procent
2013 til 2014
Samlet optag  1.293 1.325 1.476 1.666 1.608 1.854 15 procent

Siden 2009 har Erhvervsakademi Aarhus oplevet en markant vækst i optagelsestallet.