Akademifag i energioptimering sat i søen

Energistyrelsen forventes at stille krav om en certificering til håndværkere, som monterer vedvarende energi-anlæg. For at være på forkant udbyder vi derfor allerede nu en række relevante kurser.

Det var to glade kursister, som onsdag den 4. december 2013 bestod den afsluttende eksamen i kurset inden for varmepumper og -systemer, som er det ene af i alt fire nye akademikurser. I første omgang har Energistyrelsen gjort ordningen frivillig, men det forventes, at enhver, som monterer små vedvarende energi-anlæg, skal have godkendelsen. Derfor har vi i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole udviklet fire kurser, som kan tages individuelt eller sammen, og som udmunder i en godkendelse. 

Kurserne, som primært henvender sig til maskinmestre samt VVS- og el-installatører, har hver især en varighed af fire uger og er tilrettelagt sådan, at kursisterne har mulighed for at passe deres arbejde ved siden af.

Læs mere om kurserne her >>

En investering i forretningen

Kursisterne Tom Jensen og Michael Velsø er begge garvede elinstallatører og selvstændigt erhvervsdrivende med adskillige ansatte i hhv. Strandby nord for Frederikshavn og i Struer. De har begge taget kurset inden for varmepumper og -systemer, og for dem er muligheden for at opgradere inden for vedvarende energi både en fremtidsinvestering og noget, der giver værdi her og nu:

”Vi forventer en stor vækst inden for vedvarende energi i løbet af de kommende år, og jeg vil helt klart bruge den viden, vi har fået på kurset, til at optimere virksomheden yderligere,” fortæller Tom Jensen fra Strandby, som har været selvstændig i 17 år. Han har igennem længere tid specialiseret sig i vedvarende energikilder og har desuden efteruddannet sig som energivejleder.

”Kurset er en investering i forretningen. Vi har allerede købt udstyr og biler, så vi er klar til at håndtere den forventede vækst inden for området,” tilføjer han.

Stor værdi som kvalitetsstempel

Også Michael Velsø fra Struer er tilfreds med den viden, han med kurset har tilført sin virksomhed:

”Jeg ved godt at kurset stadigvæk er frivilligt, men på et tidspunkt bliver det jo obligatorisk for alle, der vil arbejde inden for vedvarende energi. Og så er det kun godt at være på forkant med udviklingen. Jeg er overbevist om at varmepumper bliver det næste store marked i Danmark,” spår Michael Velsø, som allerede har arbejdet meget med solcelleanlæg.

Begge kursister er klar over, at det beståede kursus i sig selv har stor værdi som kvalitetsstempel – også selvom det endnu ikke er et lovkrav. Nu har kunderne dokumentation for håndværkerens viden inden for den seneste udvikling, og kan føle sig helt sikre på at alle installationer foretages på den mest optimale måde.

”Vi har tilegnet os nogle vigtige redskaber til at dimensionere anlæggene, og har fået en bedre forståelse af hvordan de fungerer ned i detaljen. Før var vi helt afhængige af leverandørernes viden. Nu kan vi selv,” pointerer Michael Velsø og Tom Jensen, som begge klart kan anbefale kurset.