Studerende skal på 48 timer udvikle nye fødevarer til seniorer

I feriebyen Øer ved Ebeltoft skal 32 studerende fra otte forskellige videregående uddannelser hjælpe to store fødevareproducenter med nye produkter og forretningsmodeller.

Tv2 Østjylland: Studerende skal udvikle fødevarer til seniorer >> 

Fra onsdag til fredag i denne uge indtager 32 krøllede hjerner fra Erhvervsakademi Aarhus feriebyen Øer ved Ebeltoft.  Her skal de i løbet af to intensive døgn hjælpe fødevareproducenter med nye fødevarekoncepter til seniorer. Ifølge Dansk Industri udgør netop denne kundegruppe et stort markedspotentiale. 

”Med samarbejdet får fødevareproducenterne inspiration til at løse aktuelle udfordringer og de studerende får en snert af praksiserfaring og trænet deres tværfaglige samarbejdsevner,” siger lektor Jesper Nørskov fra Erhvervsakademi Aarhus.

Win win

En af de to deltagende fødevareproducenter er ISIS A/S, der producerer søde sager uden tilsat sukker. Med samarbejdet får ISIS stillet de studerendes lyse hoveder til rådighed kvit og frit i 48 timer, og de studerende får virkelighedens udfordringer helt ind i den daglige undervisning. ISIS’ innovationschef Carl Bjarne Mikkelsen takkede straks ja til at deltage i campen, da muligheden bød sig. 

”Det er ikke hver dag, at vi får chancen for at få så mange friske og engagerede øjne på nogle meget aktuelle udfordringer. Vi håber, at de studerende kan komme med nogle brugbare input til, hvordan vi i fremtiden imødekommer de særlige ønsker, som seniorer har til convenience, sundhed og høj kvalitet. Samtidig hjælper vi erhvervsakademiet med at give indhold til uddannelsen ved at stille os til rådighed som case,” siger Carl Bjarne Mikkelsen fra ISIS med hovedsæde i Åbyhøj.

 

Arbejdsprocessen

De studerende kommer fra otte forskellige uddannelser såsom jordbrugsteknolog, finansøkonom og laborant, og organiseres i otte grupper á fire studerende i hver. Undervejs bliver de studerende udfordret med feedback fra bl.a. mytrnd.com-direktør Thomas Weikop, der er tidligere direktør for nordens største digitale bureau Creuna. 

Øvelse gør mester 

21-årige Nicklas Bidstrup læser til finansbachelor på 2. semester. Han glæder sig til at deltage i campen.

”Min uddannelse er så talbaseret, og derfor er det spændende for mig at prøve en friere arbejdsproces. Jeg vil gerne lære noget om kreative processer og innovation. Dette er en udmærket mulighed for at give mig erfaring med tværfaglige arbejdsprocesser. Det ruster mig til et fremtidigt job,” siger han.

Selvom de studerende deltager i innovationscampen som led i deres uddannelse, bliver arbejdet skam taget alvorligt. ”Nogle af de studerende vil også tage nætterne i brug,” fortæller lektor Jesper Nørskov. 

Fakta

Fra onsdag den 26. februar kl. 10.30 til fredag den 28. februar kl. 13 deltager miljøteknologer, professionsbachelorer i innovation og entrepreneurship, professionsbachelorer i international handel og markedsføring, laboranter, jordbrugsteknologer, multimediedesignere, finansbachelorer og professionsbachelorer i fødevareteknologi fra Erhvervsakademi Aarhus i en ambitiøs innovationscamp i feriebyen Øer ved Ebeltoft. De studerende indkvarteres i feriebyens luksushytter. Repræsentanter fra Region Midtjylland og en projektleder fra Agro Food Innovation deltager sammen med fødevareproducenter og seks undervisere. Om fredagen fra kl. 11-13 kåres den bedste idé i Øers restaurant. I dommerpanelet sidder bl.a. innovationschef Gyda Bay fra Agro Business Park A/S. Den anden deltagende virksomhed er Easyfood A/S med hovedsæde i Kolding. Virksomheden sælger bake off og brød med og uden fyld. Campen afvikles for tredje år i træk i Øer med forskellige virksomheder som opdragsgivere fra år til år.