Millioner til forskning, der skal kunne bruges

Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med en lang række virksomheder og videninstitutioner omkring forskningsprojekter til en værdi af mere end 24 mio. kr.

En mere miljøvenlig metode til screening af uønskede kemikalier i vores hverdag. En app til behandling af børneleukæmi. En internetbrille til forbedret effektivitet i landbrugserhvervet. Et set up til effektiv medarbejderudvikling. En ny metode til rensning af regnvand. Sådan lyder nogle af de 16 forskningsprojekter, der i øjeblikket gennemføres på Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med 600 studerende, 35 undervisere og 30 virksomheder.

Millionbeløb

Med finansloven 2013 fik erhvervsakademierne særligt øremærkede midler til forskning, hvilket er nyt for sektoren. I alt 52,3 mio. kr. afsættes hvert år fra 2013 til 2015 til landets ni erhvervsakademier, 8,1 mio. eller samlet 24,3 mio. går til Erhvervsakademi Aarhus. For pengene skal der skabes relevant og behovsorienteret viden, der er tæt på praksis og ikke nær så teoretisk og abstrakt, som forskning på universiteterne kan være. Formålet er at hæve kvaliteten i uddannelserne og bidrage til vækst i erhvervslivet.

”Vi laver anvendt forskning med stor fokus på anvendt. Den nye viden skal kunne bruges direkte i erhvervslivet, i professioner og blandt de studerende og underviserne på uddannelserne,” fortæller forsknings- og innnovationschef Hanne Troels Jensen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Bindeled mellem viden, uddannelse og arbejdsmarked

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) ser frem til resultaterne af erhvervsakademiernes forskning.

”Markant flere unge end i dag skal finde job i den private sektor, og en stor del af især uddannelserne på erhvervsakademierne er målrettet disse job. Erhvervsakademierne er i forvejen gode til at arbejde sammen med erhvervslivet. Jeg har tiltro til, at de også på forskningsområdet vil løfte opgaven og aktivt involvere studerende,” siger Sofie Carsten Nielsen.

Bedre til at være foran på viden

Systematic A/S er en af de virksomheder, som indgår i et forskningssamarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Virksomheden laver avancerede softwareprogrammer til bl.a. Forsvaret, efterretningstjenester, bibliotekerne og sundhedssektoren. At holde sig ajour med den nyeste viden og teknologiske udvikling er et must for de ansatte, men virksomheden vil gerne blive endnu bedre.

”Vi lever af at være innovative og hele tiden være et skridt foran. Derfor skal vi sørge for, at vores medarbejdere, der typisk er specialister med kandidatuddannelser, er up to date med den nyeste viden. Udfordringen er hastigheden hvormed vi skal tilegne os ny viden, hvis vi skal følge med markedet og tendenserne – den stiger konstant,” siger Dorte Gade, Group Senior Vice President, Business Support Services fra Systematic, der er Danmarks største private softwarevirksomhed.

I samarbejde med erhvervsakademiet vil virksomheden nu udvikle og teste nye måder at øge medarbejdernes nysgerrighed på ny viden og give dem større indflydelse på, hvordan de kan blive endnu dygtigere.

”Målet er ikke at få flere til at tage afsted på kurser og efteruddannelse. Det er at øge motivationen og hastigheden hvormed vores ansatte tilegner sig viden og i højere grad tager hånd om deres egen og virksomhedens langsigtede udvikling,” forklarer Senior Manager, Learning & Development, Tobias Viskum Hogaard fra Systematic med afdelinger i Europa, USA, Australien og hovedsæde på Søren Frichs Vej i Aarhus.

Læs mere om vores innovations- og forskningsprojekter her >>