Legat-regn til studerende

22 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus har ved et legatuddelingsarrangement den 25. november 2014 fået tildelt et studierejselegat fra Fabrikant Albert Nielsen og Hustru Anna Nielsens Fond. Der er givet legater på 10.000 og 15.000 kr. I alt er der uddelt for 250.000 kr.

De heldige studerende er:
Tobias Juhl Mørch
Christian Todbøl Skov
Søren Andreas Gad
Lili Hipszki
Kasper Høxbroe Jeppesen
Stine Enevoldsen
Helene Asp Møller
Charlotte Fuglsang Nielsen
Sanne Ravn Antonsen
Lasse Peter Jørgensen
Jeannette Meincke Lutzke
Katrine Weibrecht Kristensen
Ann-Sofie Frovst
Leon Voss
Rachael Nakigudde
Samuel Kostka
Mathias Brix
Andreas Høybye
Thomas Lindgaard Jensen
Ann Dalsgaard Ilsøe
Camilla Holst
Jens Nissen Pedersen

De er fotograferet sammen med repræsentanter fra legatbestyrelsen, der består af advokat Ole Ravnsbo og fhv. bankdirektør Bjarne Dalsgaard.

Legatmodtagerne er studerende på Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser til datamatiker, multimediedesigner, markedsføringsøkonom, laborant, jordbrug og finansøkonom. Legaterne skal bruges på studieophold (praktik eller semesterophold) i USA, Canada, Kina, Tunesien, Cambodia, Uganda, Brasilien, Island, Indonesien, Tanzania og New Zealand.