Gode omgivelser og arbejdsbetingelser giver Susanne lyst til at levere varen

Susanne Lehmann (f. 1973) er cand. merc. i strategi og ledelse og arbejder som studie- og karrierevejleder for 5 af erhvervsakademiets i alt 23 videregående uddannelser.

Susanne synes, hun har et drømmejob. Med seks års erhvervserfaring som HR-partner i Vestas er Susanne godt rustet til rollen som de studerendes ”advokat”. For at kunne udføre sit job endnu bedre, tager Susanne sideløbende med sit fuldtidsjob en diplomuddannelse i vejledning. 

Hvorfor er Erhvervsakademi Aarhus en god arbejdsplads?

”Jeg oplever et utrolig højt engagement og en god fleksibilitet. Vi arbejder rimelig hårdt, men vi har det samtidig sjovt. Der stilles krav til os, og erhvervsakademiet er ikke et sted, man kan sygne hen. Der er en respekt for de forskellige faglige miljøer, og så har vi en anerkendende måde at være sammen på. Jeg kan blive helt høj af at møde så mange dygtige kollegaer og studerende. Der er en begejstring her på stedet, som er dybt motiverende. I de her omgivelser får man lyst til at levere varen.” 

Hvilke egenskaber er vigtige i dit job?

”Som studie- og karrierevejleder skal jeg lave god vejledning, god sagsbehandling, gode workshops for at sikre, at der er kvalitet i studie- og karrierevejledningen i forhold til de studerendes valg, problemstillinger og karriereperspektiver. Jeg ser mig selv som problemknuser, der kan hjælpe den studerende på rette spor igen. Jeg skal derfor være rummelig og serviceorienteret. Indlevelsesevne er også alfa og omega, fordi jeg skal vide, hvornår jeg kan presse studerende til at yde mere, og hvornår jeg skal træde varsomt.” 

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud? 

”Variationen er det normale. Der er aldrig to dage, der er ens. Den ene dag vejleder jeg studerende, den næste dag er jeg på messe eller afholder workshop i, hvordan man skriver et cv eller en ansøgning. Jeg kan godt lide den udadvendte hverdag og min kontaktflade med de mange forskellige ansatte, studerende og virksomheder.”