Studietilfredshed

- videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ser du det samlede resultatet for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer. 

Du kan også se de samlede rapporter med resultaterne af alle de områder, vores studerende har evalueret os på, og med benchmark til erhvervsakademierne samlet i hhv. 2013, 2014 og 2015.

Område 2013
svar fra 77%
2014
svar fra 74%
2015
svar fra 74%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
68 68 68
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
68 69 69
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
76 77 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  66 70 69
Undervisning 72 73 74
Socialt miljø 73 75 76
Fysisk miljø 65 na 66
Udstyr og materialer 69 na 71

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater for de enkelte uddannelser

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder.