Studietilfredshed

- efteruddannelse og kurser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ses det samlede resultat for alle vores efteruddannelser og kurser

Område 2013
svar fra 64 %
2014
svar fra 57 %
2015
svar fra 61 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72  74 71
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
74 76 74
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
78 80 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  77  79 76
Administration 82 84 82
Undervisningen 77  80 77
Underviseren 83  85 83
Fysisk miljø og udstyr 82 84 80

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater på akademi- og diplomuddannelser

Resultaterne fordelt på hhv. akademi- og diplomuddannelser finder du herunder. 

Resultater for akademiuddannelser.

Resultater for diplomuddannelser.