Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i softwareudvikling

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 66 97 73
Personlige kompetencer 75 92 75
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer na na 100
Personlige kompetencer na na 100
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   91 85 92
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   na na 92

Indekstal på en skala fra 0-100.