Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare-, eller procesteknologi

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na na 75
Personlige kompetencer na na 75
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 88 84 85
Personlige kompetencer 88 84 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na na 100
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   77 84 93

Indekstal på en skala fra 0-100.