Resultat af praktikvevaluering

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 88 81 90
Personlige kompetencer 88 85 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   77 82 88

Indekstal på en skala fra 0-100.