Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 84 89 86
Personlige kompetencer 84 90 91
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   78 78 78

Indekstal på en skala fra 0-100.