Resultat af praktivevaluering

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 58 83 82
Personlige kompetencer 67 86 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   83 74 81

Indekstal på en skala fra 0-100.