Resultat af praktivevaluering

Professionsbachelor i digital konceptudvikling

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 84 83 84
Personlige kompetencer 89 91 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   80 84 84

Indekstal på en skala fra 0-100.