Resultat af praktivevaluering

Multimediedesigner

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 78 77 84
Personlige kompetencer 83 80 86
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 71 77 83
Personlige kompetencer 82 81 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   81 78 83
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   75 75 80

Indekstal på en skala fra 0-100.