Resultat af praktivevaluering

Miljøteknolog

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na na 81
Personlige kompetencer na na 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na na 81

Indekstal på en skala fra 0-100.