Resultat af praktikevaluering

Laborant

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 71 na
Personlige kompetencer na 71 na
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 86 na na
Personlige kompetencer 82 na na
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 81 100
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   91 na na

Indekstal på en skala fra 0-100.