Resultat af praktikevaluering

Jordbrugsteknolog

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 85 na 86
Personlige kompetencer 85 na 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   84 na 87

Indekstal på en skala fra 0-100.