Resultat af praktikevaluering

It-teknolog

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 83 77 na
Personlige kompetencer 88 86 na
Efterår Faglige kompetencer 89 88 83
Personlige kompetencer 92 96 86
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   83 85 na
Efterår   79 83 84

Indekstal på en skala fra 0-100.