Resultat af praktikevaluering

It-teknolog

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 83 83 77
Personlige kompetencer 85 88 86
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 73 89 88
Personlige kompetencer 73 92 96
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   79 83 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   81 79 83

Indekstal på en skala fra 0-100.