Resultat af praktikevaluering

Autoteknolog

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na na na
Personlige kompetencer na na na
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 75 na na
Personlige kompetencer 75 na na
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   100 na na
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   95 na na

Indekstal på en skala fra 0-100.