Karakterer

Multimediedesigner

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
1. årsprøve Ekstern 2. semester 8,2 106
Valgfrit uddannelseselement
(blandet DK/INT hold)
Intern 3. semester 7,7 66
Projektprøve
(blandet DK/INT hold)
Intern 3. semester 7,8 68
Praktikprøve Intern 4. semester 10,3 96
Hovedopgave Ekstern 4. semester 8,2 91

Efterårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Valgfag 1: Vehicle Dynamics Ekstern 2. semester 7,5 50
Førsteårsprøve Intern 3. semester 8,1 126
3. semesterprøve:
Engine Mapping og Tech Project 
Intern 3. semester 7,2 113
PraktikPraktikprøve Intern 4. semester 10,3 48
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 8,1 49