Karakterer

Jordbrugsteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Eksamensprojekt 2 Ekstern 2. semester 8,3 107
EP2 - Fodring, sundhed og økonomi     8,4 26
EP2 - Fodring, grovfoder og globalisering     6,6 12
EP2 - Planteproduktion og markedsføring     9,2 11
EP2 - Planteproduktion, ledelse og organisation     9,5 7
EP2 - Jordbrugsmekanisering     --* 1
EP2 - Etablering og strategi     8,8 15
EP2 - Styring og planlægning     6,6 13
EP2 - Vandløb, søer og hav og globalisering     8,9 22
Praktik Intern 4. semester 9,4 125
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 7,9 120

 * Angives ikke af anonymitetshensyn.

Efterårssemester 2015

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Eksamensprojekt 1 (alle studieretninger) Ekstern 1. semester 7,8 99
EP1 - Fysiologi Ekstern 1. semester 7,5 27
EP1 - Fysiologi og cellelære Ekstern 1. semester 7,7 13
EP1 - Planteproduktion Ekstern 1. semester 8,8 19
EP1 - Virksomhedsanalyse Ekstern 1. semester 5,7 12
EP1 - Registrering og analyse Ekstern 1. semester 7,2 15
EP1 - Landbrug, natur og jordbrug Ekstern 1. semester 9,5 13
Eksamensprojekt 3A (alle studieretninger)     7,5 134
EP3 A - Fodring og sundhed Intern 3. semester 6,8 18
EP3 A - Reproduktion
og produktionsøkonomi
Intern 3. semester 6,6 8
EP3 A - Fodring Intern 3. semester 6,3 13
EP3 A - Plantedyrkning Intern 3. semester 8,0 10
EP3 A - Produktionsstyring Intern 3. semester 8,0 6
EP3 A - Staldmekanisering Intern 3. semester 7,7 8
EP3 A - Regnskab Intern 3. semester 8,9 12
EP3 A - Forretningsudvikling
og projektledelse
Intern 3. semester 5,9 14
EP3 A - Planlægning og styring Intern 3. semester 7,9 20
EP3 A - Natur- og miljøforvaltning Intern 3. semester  8,2  25
Eksamensprojekt 3B (alle studieretninger)     7,7 134
EP3 B - Produktionsanlæg og etologi Intern 3. semester  6,2  33
EP3 B - Sundhed Intern 3. semester 8,1  13 
EP3 B - Produktionsstyring Intern 3. semester 8,3  10 
EP3 - Økonomi- og miljøstyring Intern 3. semester 7,0 7
EP3 B - Skatteret Intern 3. semester 5,9  12 
EP3 B - Lean i praksis
og forandringsledelse
Intern 3. semester 10,3  14 
EP3 B - Speciale: Projektering Intern 3. semester 8,4  10 
EP3 B - Speciale: Anlægsgartneri Intern 3. semester 7,8 
EP3 B - Miljøstyring Intern 3. semester 8,6  26